नेपाल टेलिकमले नमूना जिल्ला कायम गरी निरन्तर गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने

नेपाल टेलिकम

नेपाल टेलिकम (एनटीसी)ले निरन्तर गुणस्तरीय सेवा सबैमा उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ “नमूना जिल्ला” योजनाको घोषणा गरेको छ। सो पश्चात, कायम …

Read more