नेपाल टेलिकमको सञ्चार सेवा अब उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुमा पनि

नेपाल टेलिकम सञ्चार सेवा अब उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुमा

नेपाल टेलिकमले विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा विविध दूरसञ्चार सेवाहरु उपलब्ध गराउने भएको छ . यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम …

Read more