एनसेल र धुलिखेल अस्पतालको टेलिमेडिसिन क्रान्ति: ८० हजार भन्दा बढ़ी लाभान्वित

एनसेल र धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा संचालनमा रहेको एनसेल टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रम देशको स्वास्थ्य सेवाको पहँुच प्रदान गर्ने पद्धतिमा …

Read more