खल्तीले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा एप्लाइड फिनटेक इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रम ल्याउने, कसले दिन सकनेछन आवेदन?  

खल्तीले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा एप्लाइड फिनटेक इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रम ल्याउने

भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी खल्तीले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँगको सहकार्यमा स्नातक तहका विद्यार्थीहरूलाई ‘अप्लाइड फिनटेक इन्जिनियरिङ् कोर्स ’अध्ययन गर्ने सुविधा उपलब्ध …

Read more