२०२० मा विश्वको सबैभन्दा नवीन कम्पनीहरूमा हुवावे छैटौं स्थानमा

Huawei

बोस्टन परामर्श समूह बीसीजीले जून २२, २०२० मा २०२० का लागि ५० सबैभन्दा नवीन कम्पनीहरू’ मा एउटा सूची प्रकाशित गरेको …

Read more