“नागरिक एप” प्रयोग गर्न, एन.टि.सि मोबाइलको दर्ता नाम परिवर्तन को लागि यसो गर्नुहोस

Ntc SIM card

नेपाल सरकारले हालै परीक्षणका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको “नागरिक एप” नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुले आफ्नो नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरबाट प्रयोग गर्न …

Read more