ह्वावेले अपरेटहरूलार्ई उत्तम व्यवसाय अवसरहरू सिर्जना गर्न अप्टिकल नेटवर्किंग २.० सोलुसन अपग्रेड गर्दै

Huawei Optical networking ON 2.0 upgrade

ह्वावेले आफ्नो ओप्टिकल नेटवकिंग २.० (ओएन २.०) सोलुसन अपग्रेड ह्वावेको ७ औं अप्टिकल नेटवर्क इनोवेशन फोरममा गर्नेछ भनेर घोषणा गरेको …

Read more